Uncategorised

دانلود بازی Battlefield 4 برای PS4

معمولا هر وقت اسم Battlefield را می‌شنویم به یاد یک میدان جنگ بزرگ Ùˆ نبرد بین دو یا چند کشور بزرگ میوÙ�تیم. اصلا اسم بازی به معنای میدان جنگ است. Battlefield 1942 اولین بازی این سری بود Ú©Ù‡ در سال Û²Û°Û°Û² برای رایانه‌های شخصی منتشر شد. از آن زمان تاکنون Û±Û± نسخه از این سری […]

Leave a Reply

%d bloggers like this: