Uncategorised

دانلود بازی Tom Clancys The Division برای PS4

دیویژن اولین ضربه را در همان شروع بازی به پیکر گیمر وارد می‌کند، Ù�قط Û¸ گزینه از پیش تعیین‌شده برای طراحی قیاÙ�Ù‡ شخصیت‌تان دارید Ùˆ بازی هیچ گزینه شخصی‌سازی دستی هم ارائه نمی‌دهد. بد نیست اشاره‌ای به Ù�ال‌اوت Û´ بکنیم Ú©Ù‡ می‌شد با استÙ�اده از ابزار طراحی شخصیتش، یک کاراکتر کاملا منحصر به Ù�رد طراحی […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: